Załóż konto

Istnieje możliwość uzyskania szerszego zakresu dostępu do informacji gromadzonych w Bazie Danych FlorNaturLBG. W tym celu do Leśnego Banku Genów Kostrzyca należy wysłać wniosek zawierający dane osobowe oraz argumentację.

Wnioski będą rozpatrywane przez Dyrekcję Leśnego Banku Genów Kostrzyca.