Skalnica darniowa bazaltowa

Informacje ogólne

*Nazwa taksonomiczna (łacińska):
Saxifraga moschata Wulfen subsp. basaltica Braun-Blanq
*Nazwa taksonomiczna (polska):Skalnica darniowa bazaltowa
Nazwa zwyczajowa: brak danych
Ogólna charakterystyka:

Opis. Bylina, roślina górska. Niewielka roślina darniowa o wysokości od 2 do 12 cm. Cała roślina jest gruczołkowato owłosiona miękkimi i członkowatymi włoskami. Łodyga wzniesiona lub podnosząca się o barwie jasnozielonej, słabo ulistniona. Oprocz szczytowych pędów kwiatowych, posiada pędy płonne. Liście całobrzegie, koloru jasnozielonego. Liście bez wypotników zwykle 3-5 klapowe o stopniowo zwężającej sie nasadzie i podługowatych i równowąskich odcinkach. Kwiaty pięciokrotne, koloru zielonożółtego od 2 do 10 wyrastają na szczycie łodyg kwiatowych, tworząc grono lub słupek.

Występowanie. Polulacja podgatunku Saxifraga moschata subs. basaltica znana jest z występowania wyłącznie w Karkonoszach - w zachoniej części Małego Śnieznego Kotła.

Siedlisko. Zasiedla tam miejsca na żyle bazaltowej, pomiędzy 1245 m n.p.m. a 1315 m n.p.m. Porasta szczeliny w ścianach z upadem około 50 st, a także mniej strome miejsca u podnóża żlebu z nagromadzonym rumoszem skalnym.

Zagrożenie i ochrona. Takson w Polsce narażony na wyginiecie (VU). Według regionalnej oceny krytycznie zagrożony (CR). Wraz z innymi gatunkami skalnic jest składnikiem fitocenoz wysokogórskiej murawy identyfikowanej z zespołem Saxifrago oppositifoliae-Festucetum versicoloris Vagnerova et Sirowa 1971, opisywanym z Czech. Populacja skalnicy liczyła w roku 2002 około 150 darenek. Czynnikiem ograniczającym liczebność skalnicy bazaltowej jest nadmierny rozwój (zadarnianie) kostrzewy pstrej Festuca versicolor, a także duża penetracja środowiska.

Źródło. Zagrożone Gatunki Flory Naczyniowej Dolnego Śląska, Instytut Biologii Roślin UW, Polskie Towarzystwo Przyjaciół Przyrody "Pro Natura", Wrocław 2003

Kategoria zagrożenia wg:Czerwona lista roślin i grzybów w Polsce
Kategoria zagrożenia gatunku:E - Wymierające

Taksonomia

Królestwo:rośliny
Podkrólestwo:naczyniowe
Klasa:okrytonasienne
Rząd:skalnicowce
Rodzina:skalnicowate
Rodzaj:skalnica
Gatunek:Skalnica darniowa

Zdjęcia

Ikona Plik Rozmiar
fot_M_Malicki1.JPG 69,58 kB
fot_M_Malicki2.JPG 154,27 kB
fot_M_Malicki3.JPG 271,15 kB