Biedrzeniec mniejszy skalny

Informacje ogólne

*Nazwa taksonomiczna (łacińska):
Pimpinella saxifraga subsp. rupestris
*Nazwa taksonomiczna (polska):Biedrzeniec mniejszy skalny
Nazwa zwyczajowa: brak danych
Ogólna charakterystyka:

Opis. Biedrzeniec skalny to endemiczny gatunek biedrzeńca mniejszego. Jego zasięg jest niewielki a populacja liczy ok. 200 osobników. 

Występowanie. Współcześnie znany z jedynego stanowiska w Małym Śnieżnym Kotle jako składnik zbiorowisk naskalnych i wysokogórskich muraw. Dawniej występował również na skałach porfirowych w Kotle Małego Stawu.

Siedlisko. Skały bazaltowe, skały porfirowe. 

Zagrożenie i ochrona. Zagrożenie dla biedrzeńca skalnego stanowić mogą procesy geomorfologiczne w strefie bazaltowego żlebu, związane z przemieszczaniem się rumoszu skalnego. Ze względu na niewielką liczbę populacji został uznany jako gatunek Krytycznie Zagrożony (CR).

Źródło: Flora Polski Rośliny chronione, H. Piekoś-Mirkowa, Z. Mirek, Warszawa 2006; 

Kategoria zagrożenia wg:Czerwona lista roślin naczyniowych Dolnego Śl
Kategoria zagrożenia gatunku:CR - krytycznie zagrożony

Taksonomia

Królestwo:rośliny
Podkrólestwo:naczyniowe
Klasa:okrytonasienne
Rząd:selerowce
Rodzina:selerowate
Rodzaj:biedrzeniec
Gatunek:Biedrzeniec mniejszy

Zdjęcia

Ikona Plik Rozmiar
fot_M_Malicki.JPG 291,00 kB
fot_M_Malicki1.JPG 298,79 kB