Seler błotny

Informacje ogólne

*Nazwa taksonomiczna (łacińska):
Apium repens (Jacq.) Lag.
*Nazwa taksonomiczna (polska):Seler błotny
Nazwa zwyczajowa: pęczyna błotna
Ogólna charakterystyka:

Opis. Bylina wodna z rozłogami oraz łodygą płożącą się i zakorzeniajacą w węzłach, do 20 (50)cm długości. Liście z długimi ogonkami, nieparzysto pierzaste, złożone z listków siedzących, na brzegach nierówno ząbkowanych. Kwiaty skupione w 2-7 baldaszkach, tworzących mały baldach. Listki pokrywy w liczbie 3-7, lancetowate, szybko opadające. Pokrywki złożone z wielu eliptycznych listków, biało obrzeżonych. Kwiaty drobne, o płatkach barwy białej, zwykle z zaostrzonym końcem zgietym do środka. Owocki kulistawe, około 1 mm długości. Kwitnie od czerwca do października; mimo obfitego kwitnienia zawiązuje stosunkowo małą liczbę owoców, z których nie wszystkie osiągają dojrzałość. Rozmnaża się głównie wegetatywnie za pośrednictwem rozłogów. Poszczególne populacje liczą zwykle po kilkadziesiąt osobników.

Występowanie. Notowany zaledwie na kilkunastu stanowiskach na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce; kilka ma już charakter historyczny. Obecnie występuje na na 9 stanowiskach na Pojezierzu Gnieźnieńskim, nad jeziorami; Powidzkim, Skurbaczewskim i Ostrowickim, oraz na 2 na Pojezierzu Leszczyńskim (Brenna i Szreniawa).

Siedlisko. Gatunek związany z brzegami zbiorników wodnych, głównie jezior. Rośnie na glebach żyznych, bogatych w substancję organiczną, okresowo podtapianych lub dłużej zalanych wodą.

Zagrożenie i ochrona. Zamieszczony w "Polskiej czerwonej księdze roślin" oraz objety konwencją Berneńską i Dyrektywą Siedliskową. Głównymi źródłami zagrożenia są dewastacja i zabudowa brzegów jezior związana z turystyką i rekreacją, a także sukcesja silniejszej konkurencyjnie roślinności łąkowej i szuwarowej oraz leśnej.

Źródło: Flora Polski Rośliny chronione, H. Piekoś-Mirkowa, Z. Mirek, Warszawa 2006

 

Kategoria zagrożenia wg:Polska Czerwona Księga Roślin
Kategoria zagrożenia gatunku:1.2 CR (critical)

Taksonomia

Królestwo:rośliny
Podkrólestwo:naczyniowe
Klasa:okrytonasienne
Rząd:selerowce
Rodzina:selerowate
Rodzaj:selery
Gatunek:Seler błotny

Zdjęcia

Ikona Plik Rozmiar
fot_A_Gawroński__zbliżenie na kwitnące selery błotne.jpg 594,07 kB
fot_A_Gawroński__obficie kwitnące selery błotne (2).jpg 694,29 kB
fot_A_Gawroński__zbliżenie na kwitnące selery błotne(2).jpg 644,99 kB