Ponikło wielołodygowe

Informacje ogólne

*Nazwa taksonomiczna (łacińska):
Eleocharis multicaulis Sm.
*Nazwa taksonomiczna (polska):Ponikło wielołodygowe
Nazwa zwyczajowa: brak danych
Ogólna charakterystyka:

Opis. Bylina wysokości 15-30(50) cm, tworząca kępki. Łodygi liczne, ciemnozielone, grubości do 1 mm, bruzdowane, bezlistne, u nasady z pochwami liściowymi. Pochwy liściowe w dolnej części kasztanowate, w górnej jasnozielone, na szczycie ukośnie ścięte, błoniasto obrzeżone. Kwiatostan na szczycie łodygi, w postaci pojedyńczego kłosa, długości (6)8-10(14) mm, złożonego z 7-30 kwiatów, w nasadzie całkowicie objetego szerokojajowatą podsadką. kwiaty z jajowatymi przysadkami długości (3)4-4,5 mm, zredukowane do 4-5 szczecinek okwiatu z zadziorkami. Pręciki 3. Słupek o 3 znamionach. Owoc w postaci trójgraniasto odwrotnie jajowatego orzeszka długości około 1,5 mm. Kwitnie od lipca do września. Liczba osobników w poszczególnycch populacjach przekracza 1000.

Występowanie. Gatunek bardzo rzadki, podawany wczesniej z 10 stanowisk. Aktualnie potwierdzony na czterech stanowiskach na Dolnym Śląsku (pomiędzy Odrą, Bobrem i Nysą Łużycką) oraz na jednym stanowisku na środkowym Wybrzeżu Bałtyku (koło Białogóry).

Siedlisko. Rośnie na wilgotnych wrzosowiskach, na brzegach jezior oraz w podtapianych obniżeniach śródwydmowych. Występuje na glebach piaszczystych o odczynie kwaśnym lub prawie obojętnym.

Zagrożenie i ochrona. Gatunek zaliczony w "Polskiej czerwonej księdze roślin" do grupy zagrożonych wyginięciem głównie z powodu osuszania siedlisk. Stanowisko na Białogórze znajdujące się na terenie rezerwatu jest zagrożone eutrofizacją siedliska przez ptaki oraz spontaniczną sukcesje roślinności. Od 2004 r. gatunek objety ochroną ścisłą.

Źródło: Flora Polski Rośliny chronione, H. Piekoś-Mirkowa, Z. Mirek, Warszawa 2006

Kategoria zagrożenia wg:Polska Czerwona Księga Roślin
Kategoria zagrożenia gatunku:1.3 EN (endangered)

Taksonomia

Królestwo:rośliny
Podkrólestwo:naczyniowe
Klasa:okrytonasienne
Rząd:wiechlinowce
Rodzina:ciborowate
Rodzaj:ponikło
Gatunek:Ponikło wielołodygowe

Zdjęcia

Ikona Plik Rozmiar
fot_M_Wojciechowska1.JPG 342,62 kB
fot_M_Wojciechowska2.JPG 316,13 kB
fot_M_Wojciechowska3.JPG 154,26 kB
fot_M_Wojciechowska.JPG 191,42 kB