Sasanka słowacka

Informacje ogólne

*Nazwa taksonomiczna (łacińska):
Pulsatilla slavica G. Reuss
*Nazwa taksonomiczna (polska):Sasanka słowacka
Nazwa zwyczajowa: brak danych
Ogólna charakterystyka:

Opis. Bylina z cienkim kłączem, cała biało owłosiona. Łodyga podczas kwitnienia wysokości 15-30 cm, a w czasie owocowania do 50 cm. Liście odziomkowe o długich ogonkach (do 21 cm), w nasadzie rozszerzonych. Blaszka pierzastosieczna, z 3 odcinkami głęboko 3-dzielnymi w nasadzie klinowatymi; środkowy odcinek większy od bocznych, na dłuższym ogonku. Liscie łodygowe ustawione w okółku, siedzące, pocięte na równowąskie, zaostrzone łatki. Kwiaty fioletowoniebieskie, pijedyńczo na szczycie łodygi, duże, z 6 listkami okwiatu, długości 3,5-5cm i szerokości ok. 1,5 czm. Owoc: niełupka długości 4-6 mm, z silnie wydłużoną, piórkowato owłosioną szyjką słupka do 4,5 cm długości. Kwitnie w drugiej połowie kwietnia. Kwiaty rozwijają się przed pojawieniem się liści. Faza dojrzewania nasion trwa około 40 dni. Nasiona są rozsiewane przez wiatr. Zakwita po raz pierwszy w 3 roku życia. Populacja w Koryciskach rozdzielona jest na małe subpopulacje, które zajmują odrebne półki skalne, upłazy i grzedy. Łącznie na stanowisku tym rośnie kilkaset osobników. Znaczny udział siewek i osobników młodocianych świadczy o dobrym stanie populacji.

Występowanie. Rośnie jedynie w Wąwozie Koryciska Wielkie i Małe, na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego w obrębie rezerwatu ścisłego.

Siedlisko. Występuje w nawapiennych murawach naskalnych. Rośnie na półkach i grzędach skalnych na południowych, silnie nasłonecznionych zboczach oraz prześwietlonych reliktowych laskach.

Zagrożenie i ochrona. Wykopywanie kęp i przesadzanie do ogrodów. Zamieszczona w "Polskiej czerwonej księdze roślin" i na "Czerwonej liście IUCN". Objeta Konwencja Berneńską i Dyrektywą Siedliskową.

Źródło: Flora Polski Rośliny chronione, H. Piekoś-Mirkowa, Z. Mirek, Warszawa 2006

Kategoria zagrożenia wg:Polska Czerwona Księga Roślin
Kategoria zagrożenia gatunku:1.4 VU (vulnerable)

Taksonomia

Królestwo:rośliny
Podkrólestwo:brak danych
Klasa:okrytonasienne
Rząd:jaskrowce
Rodzina:jaskrowate
Rodzaj:sasanka
Gatunek:sasanka słowacka

Zdjęcia

Ikona Plik Rozmiar
fot_A_Delimat.jpg 201,61 kB
fot_A_Delimat1.jpg 224,58 kB