Skalnica zwodnicza

Informacje ogólne

*Nazwa taksonomiczna (łacińska):
Saxifraga sponhemica C.C.Gmel. (decipiens Ehrh.)
*Nazwa taksonomiczna (polska):Skalnica zwodnicza
Nazwa zwyczajowa: brak danych
Ogólna charakterystyka:

Opis. Gatunek rośliny należący do rodziny skalnicowatych. Roślina bardzo rzadka.

Wystepowanie. Góry Stołowe.

Siedlisko. Naturalnym siedliskiem skalnicy zwodniczej są skalne ściany i piargi o odczynie zasadowym.

Zagrożenie i ochrona. Gatunek ujęty w Polskiej Czerwonej Księdze Roślin jako gatunek zagrożony wyginięciem oraz w Czerwonej liście roślin i grzybów Polskijako gatunek wymierający. 

Źródło: K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa: Polska Czerwona Księga Roślin. Kraków: IB PAN, 2001.

Kategoria zagrożenia wg:Czerwona lista roślin i grzybów w Polsce
Kategoria zagrożenia gatunku:E - Wymierające

Taksonomia

Królestwo:rośliny
Podkrólestwo:brak danych
Klasa:okrytonasienne
Rząd:skalnicowce
Rodzina:skalnicowate
Rodzaj:skalnica
Gatunek:Skalnica zwodnicza

Zdjęcia

Ikona Plik Rozmiar
fot_S_Wierzcholska_Góry Stołowe1.jpg 198,10 kB
fot_S_Wierzcholska_Góry Stołowe2.jpg 175,88 kB
fot_S_Wierzcholska_Góry Stołowe3.jpg 115,32 kB