Rzeżucha rezedolistna

Informacje ogólne

*Nazwa taksonomiczna (łacińska):
Cardamine resedifolia L.
*Nazwa taksonomiczna (polska):Rzeżucha rezedolistna
Nazwa zwyczajowa: brak danych
Ogólna charakterystyka:

Opis. Drobna roślina wysokogórska, trwała. z nadziemnego kłącza wyrastają liczne łodygi, 5-15 cm wysokie. Roślina bardzo rzadka

Występowanie. Występuje w górach środkowej i południowej Europy, od południowej Hiszpani po Sudety oraz południowe i wschodnie Karpaty. Rośnie głównie w piętrze alpejskim. w Karkonoszach ma liczne stanowiska na wysokości od 990 do 1410 m n.p.m.; rośnie także w masywie Pradziada i Jesionikach. jedyne stanowiska w Polsce znajduja się w Karkonoszach, są to: Mały i Wielki Śnieżny Kocioł, pod Śnieżką w dolinie Łomniczki i kocioł polodowcowy Małego Stawu.

Siedlisko. Roślina siedlisk ubogich. Rośnie w wilgotnych szczelinach granitowych skał i na wilgotnym żwirku u podnóży skalnych ścian.

W latach 1988 i 1991 znaleziono w Małym i Wielkim Śnieżnym Kotle jedynie 11 i 12 osobników.

Zagrożenia i ochrona. W latach 1988 i 1991 znaleziono w Małym i Wielkim Śnieżnym Kotle jedynie 11 i 12 osobników. Trudno wskazać zagrożenia zewnętrzne, ale silne zanieczyszczenie powietrza w zachodnich Sudetach, powodujące nadmierne zakwaszenie wód i zmianę chemizmu gleb, może zagrozić skarajnie małej populacji rzeżuchy rezedolistnej. Konieczna jest stała obserwacja stanowisk. Wskazana byłaby uprawa tej rośliny z nasion w ogrodach botanicznych.

Źródło. Polska Czerwona Księga Roślin, K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa, PAN, Kraków 1993

Kategoria zagrożenia wg:Polska Czerwona Księga Roślin
Kategoria zagrożenia gatunku:1.2 CR (critical)

Taksonomia

Królestwo:rośliny
Podkrólestwo:naczyniowe
Klasa:okrytonasienne
Rząd:kapustowce
Rodzina:kapustowate
Rodzaj:rzeżucha
Gatunek:Rzeżucha rezedolistna

Zdjęcia

Ikona Plik Rozmiar
fot_M_Malicki.JPG 154,46 kB
fot_M_Malicki2.JPG 174,28 kB
fot_M_Malicki3.JPG 171,53 kB